Přejít k obsahu


Přístupy pro navrhování kompozitních náhonových hřídelů s ocelovými koncovkami a jejich ověření s výsledky experimentů

Citace:
KULÍŠEK, V., VRBA, P., RŮŽIČKA, M., SOVA, J., BERNARDIN, P. Přístupy pro navrhování kompozitních náhonových hřídelů s ocelovými koncovkami a jejich ověření s výsledky experimentů. In Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. s. 21-28. ISBN: 978-80-01-05941-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Approaches for designing metal-to-composite shafts validated using experimental testing
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká technika - nakladatelství ČVUT
Autoři: Viktor Kulíšek , Pavel Vrba , Milan Růžička , Jiří Sova , Ing. Petr Bernardin
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje návrhové výpočtové modely pro náhonové hřídele, které jsou tvořené z kompozitní části a ocelových koncovek. Výpočtový návrh s použitím metody konečných prvků byl použit pro ověření mechanických vlastností (statická tuhost, vlastní frekvence a tvary). Konečnoprvkový model s kohezivními prvky byl použit pro predikci nosnosti hřídele s navrženými spojovacími rozhraními. V příspěvku je diskutován vliv konstant pro poškozování lepeného spoje a je porovnána shoda mezi výpočtovým modelem a výsledky experimentálních zkoušek 3 typů spojů mezi kompozitní hřídelí a ocelovými koncovkami.
Abstrakt EN: The paper describes designing metal-to-composite bonded joints, which consist of steel endings and composite tubes. The finite element analysis was used for evaluating of mechanical properties (static stiffness, natural frequencies, mode shape). FE model with cohesive elements was used to predict the maximal loading of the proposed shaft connecting interfaces. Cohesive and damage parameters strongly depends on type of loading. In the ideal state, the results obtained from numerical analysis and experimental testing had to be the similar.
Klíčová slova

Zpět

Patička