Přejít k obsahu


Analýza rozhraní mezi oblastmi s lineárním a nelineárním kmitáním palivových proutků

Citace:
DYK, Š. Analýza rozhraní mezi oblastmi s lineárním a nelineárním kmitáním palivových proutků. In SVK FAV 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0621-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regions of linear and nonlinear behaviour of vibrating nuclear fuel rods
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Dyk
Abstrakt CZ: Z hlediska mechaniky jsou palivové proutky (PP) tvořeny dvěma subsystémy; prvním z nich je dlouhá tenkostěnná zirkoniová trubička, tzv. pokrytí PP (P), a druhým sloupec palivových tablet (T) tvořený tzv. peletkami UO2, který je umístěn uvnitř pokrytí a v němž probíhá řízená štěpná reakce. Mezi těmito subsystémy je radiální vůle, která se v průběhu kampaně reaktoru zmenšuje a díky níž dochází po rozkmitání PP tlakovými pulsacemi chladiva k potenciálním rázovým interakcím mezi pokrytím PP a sloupcem palivových tablet. Vzhledem ke zvýšenému namáhání a opotřebení součástí při rázovém kmitání je účelné analyzovat rozhraní mezi provozními stavy s rázovým (nelineárním) chováním a stavy s lineárním kmitáním. Příspěvek popisuje matematický model a příslušnou metodiku vhodnou ke zjišťování těchto hranic.
Abstrakt EN: The paper deals with vibration of nuclear fuel rods and the determination of regions with linear and nonlinear (impact) vibration. The dependence of the behaviour on kinematical excitation, clearance between cladding and fuel pellets and spacer grids stiffness is analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička