Přejít k obsahu


Aplikace pro vizualizaci magnetického pole parametricky zadávané geometrie vazebných cívek systému bezkontaktního napájení

Citace:
KINDL, V., KAVALÍR, T. Aplikace pro vizualizaci magnetického pole parametricky zadávané geometrie vazebných cívek systému bezkontaktního napájení. 2016.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for visualization of magnetic field around parametrically defined geometry of coupling coils
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír Ph.D.
Abstrakt CZ: Uvedený software najde široké uplatnění především při návrhu a optimalizaci vazebných cívek pro bezkontaktní přenos energie (WPT) na nízkých a středních kmitočtech do cca 500 kHz. Pomocí tohoto softwaru je možno snadno parametricky definovat tvar vazebné cívky a analyzovat rozložení magnetického pole v jejím okolí. Software využívá přímou aplikaci Biot- Savartova zákona ve spojení s obslužnými funkcemi pro tvorbu patřičné geometrie.
Abstrakt EN: Software finds usage in a wide range of application especially in the design and optimization of coupling coils for wireless energy transfer (WPT) at low and medium frequencies up to about 500 kHz. With this software can easily be parametrically defined shape coupling coil and to analyze the distribution of the magnetic field in its vicinity. The software uses direct application Biot-Savart law in connection with manipulating functions for creating appropriate geometry.
Klíčová slova

Zpět

Patička