Přejít k obsahu


Úřední věstník v letech 1905-1938

Citace:
BALÍK, S. Úřední věstník v letech 1905-1938. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 5, s. 10-11. ISSN: 1210-6348
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Úřední věstník (Official Journal) in the years 1905-1938
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Článek se věnuje dějinám periodiku Úřední věstník Advokátní komory, které bylo v letech 1905 - 1938 vydáváno advokátní komorou za účelem zlepšení komunikace se členy komory.
Abstrakt EN: The article focuses on the history periodical Official Journal of the Bar Association, which was in the years 1905 - 1938 issued by the Bar Association to improve communication with members.
Klíčová slova

Zpět

Patička