Přejít k obsahu


Efektivní řízení zásob v podniku

Citace:
VYSKOČILOVÁ, T., KLEINOVÁ, J. Efektivní řízení zásob v podniku. In Recenzovaný sborník příspěvků. Praha: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 2016. s. 108-114. ISBN: 978-80-01-05951-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effective supplies in industrial company
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
Autoři: Ing. Tereza Vyskočilová , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o významnosti zásob a interní logistiky v průmyslovém podniku obecně a upozorňuje na nároky na efektivní řízení toku materiálu. V článku jsou popsány základní principy, smysl a významnost analýzy zásob. Dále je zde vysvětlena ABC analýza, XYZ analýza a blíže rozebrána matice ABC-XYZ vznikající kombinací obou zmíněných analýz.
Abstrakt EN: The article discusses the significance of inventory and internal logistics in Industrial company. The article highlights the demands on efficient material flow management. The article describes the basic principles, meaning and significance analysis of stocks. There is also explained the ABC, XYZ analysis and further analyzed ABC-XYZ matrix generated by combining both of these analyzes.
Klíčová slova

Zpět

Patička