Přejít k obsahu


Právní postavení kvalifikovaného společníka kapitálových obchodních společností po rekodifikaci obchodního práva

Citace:
DVOŘÁK, T. Právní postavení kvalifikovaného společníka kapitálových obchodních společností po rekodifikaci obchodního práva. Praha, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato stať se zabývá právní úpravou práv kvalifikovaného společníka ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti po vydání zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Zvláštní pozornost je věnována dílčím změnám, které nová obchodněprávní úprava obsahuje.
Klíčová slova

Zpět

Patička