Přejít k obsahu


Existence and multiplicity of periodic solutions to one-dimensional p-Laplacian

Citace:
DRÁBEK, P., LANGEROVÁ, M., TERSIAN, S. Existence and multiplicity of periodic solutions to one-dimensional p-Laplacian. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2016, roč. 30, č. 2016, s. 1-9. ISSN: 1417-3875
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Existence and multiplicity of periodic solutions to one-dimensional p-Laplacian
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , RNDr. Martina Langerová PhD. , Prof. Stepan Tersian DrSc.
Abstrakt CZ: Pomocí zobecněné verze Clarkovy věty je dokázána existence a násobnost řešení periodické úlohy pro jednodimenzionální p-laplacián. Uvažujeme také úlohu s impulsy.
Abstrakt EN: This paper deals with the existence and multiplicity of periodic solutions for the one-dimensional p-Laplacian. The minimization argument and extended Clark’s theorem are applied to prove our results. The corresponding impulsive problem is considered as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička