Přejít k obsahu


FRICTION-VIBRATION INTERACTIONS OF THE NUCLEAR FUEL RODS

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. FRICTION-VIBRATION INTERACTIONS OF THE NUCLEAR FUEL RODS. In Engineering Mechanics 2016, Book of Full Texts. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2016. s. 606-609. ISBN: 978-80-87012-59-8 , ISSN: 1805-8248
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FRICTION-VIBRATION INTERACTIONS OF THE NUCLEAR FUEL RODS
Rok vydání: 2016
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá matematickým modelováním vibrační interakce jaderných palivových proutků v palivovém souboru hexagonálního typu s uvažováním tření ve vazbách. Palivové proutky jsou příčně provázány se třemi buňkami distančních mřížek nosného skeletu palivového souboru na několika vertikálních úrovních. Kmitání vyvolané upínacími deskami palivového souboru v aktivní zóně reaktoru generuje proměnné kontaktní síly mezi pokrytím palivových proutků a buňkami distančních mřížek. Vliv tření na relativní pohyb v kontaktních ploškách je důležitý z hlediska životnosti palivových souborů ovlivěné otřerem pokrytí palivových proutků.
Abstrakt EN: The paper deals with mathematical modelling of friction-vibration interactions of nuclear fuel rods in the hexagonal type nuclear fuel assembly. The fuel rods are transversally linked by three spacer grid cells to each other inside the fuel assembly skeleton in several vertical levels. The fuel assembly vibrations, caused by the fuel assembly support plates motion in the reactor core, generate variable contact forces between fuel rods cladding and spacer grid cells. Friction effects on stick-slip motion in contact surfaces are important to calculation of expected lifetime period of nuclear fuel assembly in terms of fuel rod cladding fretting wear.
Klíčová slova

Zpět

Patička