Přejít k obsahu


Škola českého práva (Szkola prawa czeskiego)

Citace:
KNOLL, V., PEZL, T. Škola českého práva (Szkola prawa czeskiego). 2016.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: School of Czech Law (Szkola prawa czeskiego)
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Tomáš Pezl
Abstrakt CZ: Výuka základů českého práva na Fakultě práva a veřejné správy Univerzity Marie Curie-Skłodowské v polském Lublinu zaměřená na historický vývoj a platné právo ústavní, civilní a trestní. Polovina byla přednesena v jazyku polském, polovina v jazyku českém.
Abstrakt EN: Course on basics of Czech Law that has been done on the Faculty of Law and Administration Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland. Teaching was focused on the historical development and valid constitutional law, civil law and criminal law. Half was presented in the Polish language, half in the Czech language.
Klíčová slova

Zpět

Patička