Přejít k obsahu


Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?

Citace:
Jermanová, H., Cvrček, F. Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Znojmo, Loucký klášter, 08.06.2016 - 10.06.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metamorphoses of Law in the central Europe V. Brave new world or island?
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Helena Jermanová , Doc. JUDr. František Cvrček CSc.
Abstrakt CZ: Mezinárodní vědecká konference, která se konala již po páté za účasti akademiků ze zemí V4, na něž lze pohlížet jako na lokalitu, která reaguje na globální problémy současnosti specifickým způsobem. Jedná se o extrémní nárůst nerovnosti, nerespektování mezinárodního práva, rozpory mezi státy a jejich společenstvími, otevřené a hybridní války, mediální manipulace, masivní likvidace životního prostředí, negativní dopady globalizace, neschopnost mezinárodních institucí tyto problémy řešit atd. klade zásadní otázky, kam vlastně naše civilizace směřuje. Jakou roli v této situaci hraje právo a je ve svém tradičním pojetí vůbec schopno nějakou roli hrát?
Abstrakt EN: The international scientific conference was held already for the fifth time with the participation of academics countries V4. The V4 countries may be considered as a region reacting to the current global problem in its own and specific manner. The extreme growth in inequality, frequent breaches of international law, disputes amongst states and their organizations, open and hybrid wars, media manipulation, introduction of simulacra and hyperreality, extensive destruction of the environment, negative effects of globalization, inability to solve these problems by international institutions etc. all beg fundamental questions in regards to the direction of our society.
Klíčová slova

Zpět

Patička