Přejít k obsahu


Experimentální systém vytváření doprovodné zvukové stopy TV vysílání s vysokým stupněm srozumitelnosti a přirozenosti

Citace:
GRŮBER, M., MATOUŠEK, J. Experimentální systém vytváření doprovodné zvukové stopy TV vysílání s vysokým stupněm srozumitelnosti a přirozenosti. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental system for creating high-quality alternative audio track for TV broadcasting
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Grůber Ph.D. , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Experimentální systém vytváření doprovodné zvukové stopy TV vysílání s vysokým stupněm srozumitelnost a přirozenosti je určen pro výrobu titulků k televizním pořadům v takovém formátu, který posléze umožňuje automatické generování doprovodné vícehlasé zvukové stopy pomocí speciálně upraveného systému TTS. Tato doprovodná zvuková stopa je určena pro televizní diváky s mírným sluchovým postižením (tj. pro skupinu televizních diváků, kteří mají problémy s vnímáním původní zvukové stopy televizních pořadů – zejména řečových dialogů s podkresovou hudbou a ruchy na pozadí a dynamickou, emotivní řečí).
Abstrakt EN: Experimental system for creating high-quality alternative audio track for TV broadcasting is a system for creating subtitles for TV shows in such a format which allows to automatically generate an alternative audio track with multiple voices employing a specially modified TTS system. This alternative audio track is intended for televiewers with slight hearing impairments (i.e. a group of televiewers who encounter issues when perceiving the original audio track - especially dialogues with background music, background noise or emotional speech).
Klíčová slova

Zpět

Patička