Přejít k obsahu


Česká advokacie v letech 1920-1943

Citace:
BALÍK, S. Česká advokacie v letech 1920-1943. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 6, s. 13-14. ISSN: 1210-6348
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Česká advokacie (Czech advocacy) in the years 1920-1943
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Článek se věnuje dějinám periodika Česká advokacie, jehož vydavatelem byl Spolek advokátů československých v Praze.
Abstrakt EN: The article is devoted to the history of journal of Česká advokacie (Czech advocacy), a publication of the Association of Czechoslovak lawyers in Prague.
Klíčová slova

Zpět

Patička