Přejít k obsahu


K právní povaze výtky drobných nedostatků osobě podléhající kárné odpovědnosti

Citace:
KOPECKÝ, M. K právní povaze výtky drobných nedostatků osobě podléhající kárné odpovědnosti. Jurisprudence, 2016, roč. 25, č. 3, s. 11-19. ISSN: 1802-3843
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The legal nature of the complaint of minor imperfection to subjects of disciplinary responsibility
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: Orgány, které vykonávají dohled nad osobami, které podléhají kárné odpovědnosti, tedy nad soudci, státními zástupci, soudními exekutory, notáři a státními zaměstnanci, jsou oprávněny podat vůči těmto osobám kárnou žalobu a zahájit kárné řízení. Kárné řízení může skončit kárným trestem, např. uložením důtky, peněžitého postihu či odvoláním z funkce. V případě drobných nedostatků v činnosti kontrolovaných osob mohou příslušné orgány vyřídit věc tak, že nedostatky neformálně vytknou, aniž by zahájily kárné řízení. S ohledem na základní pravidla práva na spravedlivý proces a soudní kontroly výkonu státní správy se přiklonila judikatura k tom, že neformální výtka vytváří překážku ne bis in idem pro zahájení formálního kárného řízení a že postižené osoby se mohou proti výtce bránit žalobou ve správním soudnictví. Článek rozebírá právní povahu výtky drobných nedostatků a možnosti soudní ochrany osob, kterým byla výtka uložena.
Abstrakt EN: Authorities supervising persons who are subjects of disciplinary responsibility (i.e. judges, prosecutors, proving executors, notaries and civil servants) are entitled to lodge a disciplinary action against these subjects and initiate disciplinary proceedings with them. Disciplinary proceedings may end up with disciplinary punishment, e.g. reprimand, monetary sanction or dismissal from office. Cases of minor imperfection within the activities of the inspected persons may be also settled by competent authorities informally by so called complaints of minor imperfection even without initiating disciplinary proceedings. With respect to the basic rules of fair-trial rights and judicial control of the state administration, the adjudication inclines to the opinion, that not only that informal complaint of minor imperfection constitutes a “ne bis in idem" obstacle for initiation of formal disciplinary proceedings, but also this complaint can be subject to judicial review as a potentially unlawful administrative decision. This article discusses the legal nature of the complaints of minor imperfection and judicial protection of persons who have been imposed by this complaint.
Klíčová slova

Zpět

Patička