Přejít k obsahu


Akciová společnost

Citace:
DVOŘÁK, T. Akciová společnost. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, 984 s. ISBN: 978-80-7478-961-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Joint-stock Company
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaná monografie představuje podrobný rozbor právní úpravy akciové společnosti podle platného právního řádu České republiky tak, jak jej přinesla s účinností od 1. 1. 2014 proběhlá rekodifikace soukromého práva [zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)].
Abstrakt EN: This monograph gives a detailed analysis of the joint-stock company legislation under the law of the Czech Republic and based on a recent recodification of private law, effective from January 1, 2014 [especially Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, and Act No. 90/2012 Coll. on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act)].
Klíčová slova

Zpět

Patička