Přejít k obsahu


Finanční audit - přínosy a újmy

Citace:
HINKE, J., FILLA, M. Finanční audit - přínosy a újmy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2016. s. 325-334. ISBN: 978-80-225-4245-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial audit - benefits and losses
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Vydavateľstvo Ekonóm
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Michal Filla
Abstrakt CZ: Vzhledem k tomu, že v České republikce došlo ke změně právních předpisů v oblasti finančního účetnictví od 1. ledna 2016, musí podniky vzít v úvahu posun kritérií určujících povinnost finančního auditu. Příspěvek reaguje na tuto změnu a prezentuje výsledky získané z dotazníkového šetření zaměřeného na výhody a nevýhody auditu u malých a středních podniků v České republice.
Abstrakt EN: In view of the fact that the Czech Republic adopted the amendment of financial regulations from the 1st January 2016 the enterprises have to take into account the shift of criteria for financial audit obligations. The paper reacts to this change and presents the results obtained from the questionnaires aimed at the benefits and losses of small and medium enterprises in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička