Přejít k obsahu


Významné druhy stopkovýtrusných hub z PR Dlouhý vrch v Českém lese

Citace:
SÁDLÍKOVÁ, M., KOUT, J. Významné druhy stopkovýtrusných hub z PR Dlouhý vrch v Českém lese. Mykologické listy, 2016, roč. Neuveden, č. 133, s. 51-56. ISSN: 1213-5887
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Significant Basidiomycota from Dlouhý vrch Nature Reserve, Bohemian Forest
Rok vydání: 2016
Autoři: Martina Sádlíková , Mgr. Jiří Kout Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek uvádí vzácnější druhy makromycetů zpřírodní rezervace Dlouhý vrch vzápadních Čechách. Území sledované rezervace tvoří bukový les spolu s dobře zachovalými suťovými lesy. V průběhu jednoletého sledování bylo vrezervaci nalezeno osm druhů významnějších stopkovýtrusných hub – čtyři lupenaté druhy (Agaricales): Amanita magnivolvata, Clitopilus cf. daamsii, Hydropus subalpinus, Phyllotopsis nidulansačtyři ze skupiny hub nelupenatých (Aphyllophorales): Cantharellus friesii, Hymenochaete carpatica, Phellopilus nigrolimitatus, Pycnoporellus fulgens. Za nejhodnotnější nález považujeme ohňovec ohraničený (Phellopilus nigrolimitatus), druh indikující přirozené lesy.
Abstrakt EN: This article presents some rare species from Dlouhý vrch Nature Reserve in West Bohemia, Czech Republic. Dlouhý vrch is a mountain beech forest with a well-preserved ravine forest. Eight rare Basidiomycota species were found here, four gill fungi (Agaricales): Amanita magnivolvata, Clitopilus cf. daamsii, Hydropus subalpinus, Phyllotopsis nidulansand four from the Aphyllophoroid group: Cantharellus friesii, Hymenochaete carpatica, Phellopilus nigrolimitatus, Pycnoporellus fulgens. The most valuable species seems to be Phellopilus nigrolimitatus as a pristine forest element.
Klíčová slova

Zpět

Patička