Přejít k obsahu


Analýza spotřební daně vybrané komodity

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁK, T. Analýza spotřební daně vybrané komodity. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2016. Bratislava: Ekonóm, 2016. s. 339-346. ISBN: 978-80-225-4245-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ANALYSIS OF EXCISE TAXES OF SELECTED COMMODITY
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Ekonóm
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška Ph.D. , Tomáš Dvořák
Abstrakt CZ: Případ spotřebních daní je často diskutované téma, zahrnující různorodé názory na politické bázi i na bázi obyvatelstva. Příspěvek si klade za cíl charakterizovat spotřební daně a popsat jejich vznik, dále analyzovat zatížení určitých komodit spotřebními daněmi se zaměřením na pivo. V příspěvku je analyzován vývoj spotřební daně v České republice a je provedena komparace zatížení spotřební daní na pivo se sousedními státy. Získané výsledky jsou prezentovány a shrnuty v komparativních tabulkách.
Abstrakt EN: The issue of excise taxes is a frequently discussed topic, causing conflicting opinions both at political level and among citizens. The paper aims to characterize the excise taxes to describe their genesis and analyze the amount of excise taxes on certain commodity, which is beer. Analyzed the evolution of the excise duty in the Czech Republic, and will compare the amount of excise duty on beer by neighboring states Czech Republic with the aim to identify the place of taxation in the amount of beer occupies Czech Republic. Any findings are reported through comparative tables.
Klíčová slova

Zpět

Patička