Přejít k obsahu


Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj kognitivních schopností žáků v oblasti operací s kvantitativními symboly

Citace:
BAŤKO, J., LOVASOVÁ, V. Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj kognitivních schopností žáků v oblasti operací s kvantitativními symboly. Media4u Magazíne, 2016, roč. 13, č. 1, s. 51-55. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of the LEGO building kit on the development of cognitive abilities in the area of quantitative symbols
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Ing. Jan Chromý, PhD.
Autoři: Mgr. Jan Baťko , Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje výsledky výzkumu, který mapuje potenciál robotické stavebnice LEGO v rozvíjení myšlení žáků základní školy. Konkrétně se zaměřuje na vliv práce s robotickou stavebnicí LEGO na rozvoj schopnosti žáků operovat s kvantitativními symboly. Zjištěné výsledky zde předkládáme.
Abstrakt EN: This article describes the results of the research which surveys the potential of the robotic kit LEGO in the development of thinking of the pupils at the primary school. Specifically, it is focused on the influence of the work with the robotic kit LEGO on the development of pupil´s abilities to operate with the quantitative symbols. The established results are presented here.
Klíčová slova

Zpět

Patička