Přejít k obsahu


Creativity inteaching singing

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R., MANDYSOVÁ, D. Creativity inteaching singing. In EDULEARN16 : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: IATED Academy, 2016. s. 9086-9092. ISBN: 978-84-608-8860-4 , ISSN: 2340-1117
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Creativity inteaching singing
Rok vydání: 2016
Místo konání: Barcelona
Název zdroje: IATED Academy
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D. , Doc. PaedDr. Daniela Mandysová
Abstrakt CZ: Učitelé zpěvu byli a možná stále ještě jsou považováni za „šarlatány“. Pravděpodobně za to mohou pokyny pěveckých pedagogů z oblasti fantazie, představ a přirovnání, kterými pomáhají žákům při navozování různých technických prvků. Tyto pokyny zprostředkují a urychlují získání požadovaných dovedností a návyků. Je však možné, že stejný pokyn jednomu žákovi pomůže, druhému však nevyhovuje. Proto musí pedagog vymýšlet, vyhledávat, objevovat nové pokyny, nové představy, nová přirovnání, protože vyslovit jasný požadavek, např. uvolni hrdlo, může teprve tehdy, když žák dosáhne určité technické úrovně. Pedagog tak dlouhou dobu pracuje s představami, tělovými prožitky a dalšími psychickými podněty, často užívá imaginační představy a fikci s tématem hudebním i mimohudebním. Pěvecký pedagog si vytváří osobitý slovník a celý soubor představ, které aktivují sluchově tělesné a emocionální pocity představující zážitkové sebepoznávání, které tvoří „vnitřní pěvecký život“. Náš článek obsahuje informace o možných představách a přirovnáních, které autorky článku užívají pro výuku zpěvu. Některé z nich jsou obecně známé, některé z nich jsou čistě osobní.
Abstrakt EN: Teachers of singing used to be and, perhaps, still are regarded as ‘charlatans’. The reason may be that they use instructions from the field of imagination and metaphors in order to help students acquire and perform various elements of singing technique. These instructions mediate and accelerate the acquisition of the required skills and habits. However, it is possible that one and the same instruction may be helpful for one student, but not for another. Therefore, the teacher must invent, seek, and explore new directions, ideas, and examples. Giving a straightforward instruction, such as: ‘Loosen your throat’, is only possible once the student has achieved a certain technical level. The educator thus has to work with imagery, bodily feelings, and other mental stimuli. For rather a long time, the educator often uses ideas, imagery, and examples from both within and beyond the field of music. The singing teacher creates a distinctive vocabulary through which he/she activates the auditory physical and emotional sensations representing the experiential self-knowledge, and forming the ‘inner life of a singer’. Our article includes information about the imagery and examples that the authors of the article used in teaching singing. Some of them are generally known, some of them are very personal, and the authors work with these expressions in their own educational practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička