Přejít k obsahu


Cestovní ruch, marketing a komunikace - Vzájemné vazby a aktuální témata

Citace:
JAKUBÍKOVÁ, D. Cestovní ruch, marketing a komunikace - Vzájemné vazby a aktuální témata. In Marketingová a mediální komunikace dnes: I.. Praha : Verbum, 2011, s. 9-37. ISBN: 978-80-904415-9-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tourism, marketing and communication - Mutual relationships and current topics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Verbum
Autoři: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola je věnována vzájemným vztahům cestovního ruchu, marketingu a komunikace, zejména komunikace marketingové. Cestovní ruch představuje rozsáhlý trh a mnoho obcí i regionů v něm vidí příležitost, jak řešit své (především ekonomické) problémy. K tomu, aby porozuměly zákonitostem trhu, potřebují marketing. Marketing slouží jak k poznání potřeb a přání trhů, tak i k jejich ovlivňování a naplnění cílů těch, kteří jej vhodným způsobem využívají. Jedním z prostředků sloužících k poznání i ovlivňování trhů je komunikace, konkrétně marketingová komunikace (promotion a marketing communication).
Abstrakt EN: The chapter focuses on mutual relationships of tourism, marketing and communication, and in particular of promotion and marketing communication. Tourism I s viewed as wide market and therefore many municipalities as well as regions see many opportunities how to solve their problems, especially economic problems, through tourism. Marketing is needed in order to understand the laws of market (principles of market). Marketing helps to recognize the needs and demands of markets and influence and fulfil the goals of those who make use of it appropriately. One of the means that serve the purpose of recognizing and influencing markets is communication, particularly promotion and marketing communication.
Klíčová slova

Zpět

Patička