Přejít k obsahu


Karel Pichlík a jeho místo v poválečné historiografii Plzně

Citace:
MORÁVKOVÁ, N., MÄRZ, J. Karel Pichlík a jeho místo v poválečné historiografii Plzně. 1. vyd. Praha : viaCentrum, 2016, 111 s. ISBN: 978-80-87646-15-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Karel Pichlík and its place in postwar historiography Pilsen.
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: viaCentrum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D. , Jan März
Abstrakt CZ: Publikace je zaměřena na biografii a dílo historika Karla Pichlíka, zejména na jeho ranou tvorbu, Tehdy v padesátých letech spolu s Karlem Bartoškem výrazně přispěli k dobové historiografii Plzně militantní publikací Hanebná role Američanů v západních Čechách, jež byla využívána k manipulací mládeže ve školách a výzkumem v oblasti měnové reformy 1953 v plzni a škodlivé role "sociáldemokratismu" na Plzeňsku. Publikace se zabývá i pozdější tvorbou Karla Pichlíka a jeho disidentstvím a vztahy s tajnou státní policií.
Abstrakt EN: The publication focuses on the biography and works of historian Charles Pichlík, in particular his early work, back in the fifties, along with Karel Bartošek contributed significantly to contemporary historiography Pilsen militant publications shameful role of Americans in Western Bohemia, which was used for manipulation of youth in schools, and research in the area of monetary reform in 1953 in Pilsen and harmful role of "Social-Democracy" in Pilsen. The publication also covers the subsequent creation of Charles and his Pichlík disidentstvím and relations with the secret state police.
Klíčová slova

Zpět

Patička