Přejít k obsahu


Experimental mathematical model as a generalization of sensitivity analysis of high temperature spectral emissivity measurement method

Citace:
HONNEROVÁ, P., VESELÝ, Z., HONNER, M. Experimental mathematical model as a generalization of sensitivity analysis of high temperature spectral emissivity measurement method. MEASUREMENT, 2016, roč. 90, č. August 2016, s. 475-482. ISSN: 0263-2241
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental mathematical model as a generalization of sensitivity analysis of high temperature spectral emissivity measurement method
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Petra Honnerová Ph.D. , Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Je představen vývoj experimentálního matematického modelu popisujícího teplotní stav vzorku během měření spektrální emisivity za vysoké teploty. Rozměrová analýza měřicího procesu poskytuje fyzikální bezrozměrné veličiny, velký počet modelových experimentů je umožněn pomocí citlivostní analýzy měřicího procesu. Vyhodnocené experimentální matematické modely jsou prezentovány včetně jejich souladu s modelovými experimenty. Výsledné rovnice jsou zobecněním citlivostní analýzy metody měření spektrální emisivity za vysoké teploty a umožňují vyhodnotit celkovou nejistotu spektrální emisivity.
Abstrakt EN: The development of an experimental mathematical model describing temperature state of the sample during high temperature spectral emissivity measurement is introduced. Dimensional analysis of the measurement process gives the physical dimensionless quantities and sensitivity analysis of the measurement process provides the large set of performed model experiments. Evaluated experimental mathematical models are presented including their accordance with model experiments. Established equations are generalization of sensitivity analysis of high temperature spectral emissivity measurement method and can be used for computation of spectral emissivity total uncertainty.
Klíčová slova

Zpět

Patička