Přejít k obsahu


DFT combined to Boltzmann transport theory for optoelectronic and thermoelectric properties investigations for monoclinic metallic selenide: Cu5Sn2Se7

Citace:
AZAM, S., KHAN, S. A., GOUMRI-SAID, S. DFT combined to Boltzmann transport theory for optoelectronic and thermoelectric properties investigations for monoclinic metallic selenide: Cu5Sn2Se7. OPTIK, 2016, roč. 127, č. 13, s. 5472-5478. ISSN: 0030-4026
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: DFT combined to Boltzmann transport theory for optoelectronic and thermoelectric properties investigations for monoclinic metallic selenide: Cu5Sn2Se7
Rok vydání: 2016
Autoři: Sikander Azam M.Sc. , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , Souraya GOUMRI-SAID
Abstrakt CZ: Spojili jsme funkční teorii hustoty (DFT) a Boltzmannovu transportiní teorii ke zkoumání optoelektronických a termoelektrických vlastností monoclinického selenidu Cu5Sn2Se7 sloučeniny. Zkoumané optické vlastnosti ukázaly, že hlavní přechody z Cu-D a Se-p stavu pod EFto SN-s stavy popsané výše EF. Výpočty byly provedeny metodou DFT combinovanou s Boltzmannovou dopravní teorii extrahováním termoelektrických vlastností v závislosti na teplotě odpor, tepelnou a elektrickou vodivost, Seebeckovým koeficient a postavu zásluh (ZT). Termoelektrické vlastnosti vykazují velmi úzkou shodu s dostupnými experimentálními daty.
Abstrakt EN: We combined a density functional theory (DFT) and Boltzmann transport theory to investigate the opto-electronic and thermoelectric properties of the monoclinic selenide Cu5Sn2Se7 compound. The presentselenide is found metallic and has shown similarities with the recent selenides based on transition metals.The Fermi level is surrounded by the Cu-d, Sn-s and Se-p states along with the small contribution of Cu-s/p, Sn-p/d and Se-d states. The investigated optical properties illustrated that the major transitions takeplace from Cu-d and Se-p states below EFto the Sn-s states above EF. DFT calculations were combinedto Boltzmann transport theory to extract the thermoelectric properties depending on temperature suchas the resistivity, thermal and electrical conductivity, Seebeck coefficient and figure of merit (ZT). Ourtheoretical thermoelectric properties show a very close agreement with available experimental data.
Klíčová slova

Zpět

Patička