Přejít k obsahu


Doping-induced stability in vanadium-doped ZnO quantum well wires (QWW): Combination of DFT calculations within experimental measurements

Citace:
YUMAK, A., GOUMRI-SAID, S., KHAN, W., BOUBAKER, K., PETKOVA, P. Doping-induced stability in vanadium-doped ZnO quantum well wires (QWW): Combination of DFT calculations within experimental measurements. SOLID STATE SCIENCES, 2016, roč. 57, č. JUL 2016, s. 33-37. ISSN: 1293-2558
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Doping-induced stability in vanadium-doped ZnO quantum well wires (QWW): Combination of DFT calculations within experimental measurements
Rok vydání: 2016
Autoři: A. YUMAK , SOURAYA GOUMRI-SAID , Wilayat Khan M.Sc. , Karem BOUBAKER , P. PETKOVA
Abstrakt CZ: ZnO kvantových propojení (QWW) vzrostlo na skleněné substráty s nízkými náklady, jednodušší a lepší stříkací technikou pyrolýzy dopovaných vanadu. Účinky V-dopingu v strukturálních, morfologických a optických vlastností QWW byly zkoumány experimentálně a teoreticky. Přesnost může být kontrolována funkční úpravou výkonnosti rozsah dopingu vanadu. Interakce s fonony a přítomnosti absorpčního zbytku profilu popisuje následující empirický Urbachův zákon. Elektronická struktura s použitím hustoty funkční teorie ukázala změny vyvolané dopingem vanadu ve ZnO-QWW, kde byla studována struktura fononového pásma a hustota stavů. Výsledky DFT ukázaly dobrou shodu s teorií kompatibility mřížkové stejně jako s experimentálními výsledky.
Abstrakt EN: ZnO quantum well wires (QWW) have grown on glass substrates by an inexpensive, simplified and enhanced spray pyrolysis technique then doped by Vanadium. The effects of V-doping on the structural, morphological and optical properties of the QWW were investigated experimentally and theoretically. The accuracy of control can be achieved on functional performance by adjusting vanadium doping extent. The incorporation of Vanadium in ZnO-QWW induced the formation of band tailing in states. The interactions with phonons and the presence of a tail absorption profile are following the empirical Urbach law. The electronic structure using density functional theory have shown the changes induced by vanadium doping in ZnO-QWW, where the phonon band structure and density of states were reported. The DFT results showed a good agreement with the lattice compatibility theory as well as with the experimental results.
Klíčová slova

Zpět

Patička