Přejít k obsahu


Evanescent field optimization on Y-branch silicon nitride optical waveguide for biosensing

Citace:
AL-JAARY, A. H. R., SHAHIMIN, M., KHOR, K. N., WAHID, M. H. A., AHMAD HAMBALI, N. A. M. Evanescent field optimization on Y-branch silicon nitride optical waveguide for biosensing. MATERIALS LETTERS, 2016, roč. 173, č. JUN 15, 2016, s. 127-130. ISSN: 0167-577X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evanescent field optimization on Y-branch silicon nitride optical waveguide for biosensing
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , M.M. SHAHIMIN , K. N. KHOR , M. H. A. WAHID , N. A. M. AHMAD HAMBALI
Abstrakt CZ: Geometrie t-B2CN (podobného diamantu) se relaxuje minimalizací sil působících na každý atom použití metody allelectron full potential linearized augmented plane wave within general gradient approximation (PBEGGA). Použili jsme uvolněnou geometrii, disperzi elektronické pásová struktury, celkový moment hybnosti a vyřešili jsme plánovanou hustotu stavů, antropomorfní tvar s Fermiho povrchem, elektronickou distribuci hustoty náboje a lineární a nelineární optické reakce byly také spočteny.
Abstrakt EN: The geometry of diamond-like t-B2CN was relaxed by minimizing the forces acting on each atom using an all-electron full potential linearized augmented plane wave within general gradient approximation (PBEGGA). Using the relaxed geometry, the electronic band structure's dispersion, total and angular momentum resolved projected density of states, anthropomorphic shape of Fermi surface, electronic charge density distribution, and linear and nonlinear optical responses were performed
Klíčová slova

Zpět

Patička