Přejít k obsahu


Effect of diffusion limitation on the performance of multi-layer oxidation and lean NOx trap catalysts

Citace:
VÁCLAVÍK, M., NOVÁK, V., BŘEZINA, J., KOČÍ, P., GREGORI, G., THOMPSETT, D. Effect of diffusion limitation on the performance of multi-layer oxidation and lean NOx trap catalysts. Catalysis Today, 2016, roč. 273, č. SEP 15 2016, s. 112-120. ISSN: 0920-5861
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of diffusion limitation on the performance of multi-layer oxidation and lean NOx trap catalysts
Rok vydání: 2016
Autoři: Marek VÁCLAVÍK , Vladimír NOVÁK , Jan BŘEZINA , Doc. Ing. Petr Kočí Ph.D. , Gregory GREGORI , David THOMPSETT
Abstrakt CZ: Za účelem ušetření nákladů a je nynějším trendem kombinování více funkcí do jednoho vícevrstvého katalyzátoru. Avšak celková účinnost katalyzátoru a obzvláště účinnost spodní vrstvy může být negativně ovlivněna transportními limity. Tato práce zkoumá ltransportní limitace ve dvojvrstvých systémech skládajících se z oxidačního katalyzátoru (DOC) a katalyzátoru zadržující chudou směs NOx.
Abstrakt EN: Recent effort in emission control catalyst development aims for saving space and cost by combining different catalytic functions in a single multi-layered monolith reactor. However, the overall efficiency of the converter and particularly the bottom layer performance can be negatively affected by transport limitations. This work investigates transport limitation in double-layer systems consisting of oxidation (DOC) and lean NOx trap (LNT, NOx storage) catalysts. CO/HC oxidation and NOx storage/reduction experiments were carried out in a laboratory reactor. The LNT coating in the tested samples was overlaid with an additional layer that was either inert (γ-Al2O3) or catalytically active (DOC). The inert layer served as a diffusion barrier with no catalytic activity to decouple the transport and reaction effects. The hindered transport affected both NOx storage (less efficient initial NOx uptake) and NOx reduction (changes in the selectivity, longer delay of NH3 breakthrough, shift of N2O formation from primary to secondary peak). The presence of DOC layer on the top of LNT improved the catalytic performance at lower temperatures by increasing the effective NOx storage capacity (due to NO oxidation activity) and improved regeneration efficiency (due to water gas shift, steam reforming and NH3 re-oxidation).
Klíčová slova

Zpět

Patička