Přejít k obsahu


Exploring the thermoelect ric and magnetic properties of uranium selenides: Tl2Ag2USe4 and Tl3Cu4USe6

Citace:
AZAM, S., KHAN, S. A., DIN, H. U., KHENATA, R., GOUMRI-SAID, S. Exploring the thermoelect ric and magnetic properties of uranium selenides: Tl2Ag2USe4 and Tl3Cu4USe6. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 2016, roč. 413, č. SEP 1, 2016, s. 57-64. ISSN: 0304-8853
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Exploring the thermoelect ric and magnetic properties of uranium selenides: Tl2Ag2USe4 and Tl3Cu4USe6
Rok vydání: 2016
Autoři: Sikander Azam M.Sc. , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , Haleem Ud DIN , Rabah KHENATA , Souraya GOUMRI-SAID
Abstrakt CZ: Elektronické, magnetické a termoelektrické vlastnosti Tl2Ag2USe4 a Tl3Cu4USe6 sloučenin jsou zkoumány pomocí metody the full potential linear augmented plane wave (FP-LAPW) na základě funkční teorie hustoty (DFT). Výměna korelace se zpracuje s všeobecným přechodem aproximace navíc optimalizovaného účinného parametru Hubbard U (GGA + U). Selenidy uranu ukazují úzké přímé zakázané pásmo polovodičů s hodnotami zakázaného pásma 0,7 a 0,875 eV pro Tl2Ag2USe4 a Tl3Cu4USe6 resp. U obou selenidů jsou odpovědné za elektrické transportní vlastnosti U-d / f stavy. atomy uranu jsou nejvíce přispívají v magnetického momentu ve srovnání s jinými atomy, a ukazují feromagnetickou povahu. Hustoty spin ukazují polarizaci sousedních atomů uranu, jako je stříbro / měď a selen. Termoelektrické výpočty ukazují, že Tl3Cu4USe6 je vhodnější pro termoelektrické aplikace zařízení než Tl2Ag2USe4.
Abstrakt EN: The electronic, magnetic and thermoelectric properties of Tl2Ag2USe4 and Tl3Cu4USe6 compounds are investigated using the full potential linear augmented plane wave (FP-LAPW) method based on the density functional theory (DFT). The exchange correlation was treated with the generalized gradient approximation plus optimized effective Hubbard parameter U (GGA+U). The present Uranium Selenides show narrow direct energy band gap semiconductors with band gap values of 0.7 and 0.875 eV for Tl2Ag2USe4 and Tl3Cu4USe6 respectively. For both selenides U-d/f states are responsible for electrical transport properties. Uranium atoms are the most contributors in the magnetic moment compared to other atoms and show ferromagnetic nature. The spin density isosurfaces show the polarization of neighboring atoms of Uranium, such as silver/copper and selenium. Thermoelectric calculations reveal that Tl3Cu4USe6 is, more suitable for thermoelectric device applications than Tl2Ag2USe4.
Klíčová slova

Zpět

Patička