Přejít k obsahu


Total oxidation of ethanol over Au/Ce0.5Zr0.5O2cordierite monolithic catalysts

Citace:
TOPKA, P., KLEMENTOVÁ, M. Total oxidation of ethanol over Au/Ce0.5Zr0.5O2cordierite monolithic catalysts. Applied Catalysis A-General, 2016, roč. 522, č. JUL 25 2016, s. 130-137. ISSN: 0926-860X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Total oxidation of ethanol over Au/Ce0.5Zr0.5O2cordierite monolithic catalysts
Rok vydání: 2016
Autoři: Pavel Topka , RNDr. Mariana Klementová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této práce bylo navrhnout metody pro zavedení zlata do monolitických katalyzátorů v průběhu jejich přípravy a prozkoumat jeho vliv na jejich katalytické vlastnosti. Dva typy katalyzátorů byly připravené: (i) monolity s reaktivním nátěrem prášku zlato/oxid ceričitý-oxid zirkonia a (ii) zlato deponované na monolity s reaktivním nátěrem prášku oxid ceričitý-oxid zirkonia. Důležitou etapou této práce byla charakterizace katalyzátorů, zejména částic zlata a redukčněoxidačních vlastností. Katalytická účinnost a selektivita byly hodnocené pomocí oxidace etanolu v plynném stavu. Ukázalo se, že zvýšená redukovatelnost katalyzátorů s vyšší disperzí zlata vede ke zlepšení katalytické účinnosti.
Abstrakt EN: The aim of this work was to propose the methods for gold introduction during the preparation of monolithic catalysts and to investigate their effect on catalyst properties. Two types of catalysts were prepared: (i) monoliths washcoated with gold/ceria-zirconia powder, and (ii) gold deposited on the monoliths washcoated with ceria-zirconia powder. An important part of the work was the characterization of the catalysts, in particular Au particle size and redox properties. Catalytic performance and selectivity were evaluated using ethanol gas-phase oxidation. It was shown that the enhanced reducibility of the catalysts with higher Au dispersion leads to improved catalytic performance.
Klíčová slova

Zpět

Patička