Přejít k obsahu


Transport properties of Co-based Heusler compounds Co2VAl and Co2VGa: spin-polarized DFT U

Citace:
AL-JAARY, A. H. R. Transport properties of Co-based Heusler compounds Co2VAl and Co2VGa: spin-polarized DFT U. RSC Advances, 2016, roč. 6, č. 59, s. 54001-54012. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transport properties of Co-based Heusler compounds Co2VAl and Co2VGa: spin-polarized DFT U
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Transportní vlastnosti dvou Heusler sloučeniny Co2VAl a Co2VGa byly vypočteny. Vypočtený spin-polarizované elektronické struktury vázané na majoritní a minoritní spin odhalil menšinové spin exponáty nepřímého zakázaného pásma asi 0,3 eV pro Co2VAl a 0,2 eV pro Co2VGa.
Abstrakt EN: Transport properties of two Co-based Heusler compounds Co2VAl and Co2VGa were calculated. The calculated spinpolarized electronic band structures for majority and minority spin reveal that the minority spin exhibits an indirect band gap of about 0.3 eV for Co2VAl and 0.2 eV for Co2VGa.
Klíčová slova

Zpět

Patička