Přejít k obsahu


Závaznost příslibu zaměstnání aneb předsmluvní odpovědnost v pracovním právu

Citace:
BENEŠOVÁ, E. Závaznost příslibu zaměstnání aneb předsmluvní odpovědnost v pracovním právu. Znojmo, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Eva Benešová LL.M.
Abstrakt CZ: Od 01. 01. 2014 byl do českého právního řádu zakotven institut předsmluvní odpovědnosti při jednání o uzavření smlouvy, který předchozí soukromoprávní úprava postrádala. Na základě principu subsidiarity občanského zákoníku k zákoníku práce se institut předsmluvní odpovědnosti uplatní i při jednáních v rámci procesu uzavírání pracovněprávních smluv (pracovní smlouvy, dohod konaným mimo pracovní poměr, dohody o změně pracovního poměru či dohody o jeho rozvázání). Cílem této práce je zamyšlení nad možnou aplikací tohoto institutu v oblasti pracovního práva, praktickými otázkami jeho použitelnosti a poukázáním na některé nejasnosti, na které z největší pravděpodobností odpoví až judikatura NS.
Klíčová slova

Zpět

Patička