Přejít k obsahu


Formation and distribution of rubbery phase in high impact polypropylene particles

Citace:
SMOLNÁ, K., GREGOR, T., BURÁŇ, Z., KOSEK, J. Formation and distribution of rubbery phase in high impact polypropylene particles. MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING, 2016, roč. 301, č. 4, s. 390-400. ISSN: 1438-7492
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Formation and distribution of rubbery phase in high impact polypropylene particles
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Klára Smolná , Ing. Tomáš Gregor PhD. , Dr. Zdeněk Buráň , Doc. Dr. Ing. Juraj Kosek
Abstrakt CZ: Tato publikace rekonstruuje začlenění pružné fáze do částic vysokopevnostního polypropylenu (hiPP). Detailní informace o distribuci pórů a pružné fáze uvnitř a na povrchu částic hiPP jsou získány pomocí počítačové mikrotomografie a mikroskopie atomárních sil.
Abstrakt EN: This paper reconstructs the principle of rubber incorporation in high impact poly(propylene) (hiPP) particles. The detailed information about the pores and rubber distribution inside and on the surface of hiPP particles is obtained by microcomputed tomography and atomic force microscopy. The strong effect of homopolymer origin on hiPP particle morphology and rubber distribution is demonstrated. To obtain the most homogeneous rubber distribution, the low homopolymer porosity is required. The initial particle porosity has a negligible effect on the thickness of the rubber layer on the particle surface at the medium rubber content. The rubber forms not only along the iPP primary particles and directly or close to the pores but also on or close to the particle surface rather than it flows there. The evidence for these claims is based on the systematic investigation in dependence on EPR content, homopolymer particle porosity (prepared by different catalysts) and antistatic agent deactivating catalyst close to particle surface.
Klíčová slova

Zpět

Patička