Přejít k obsahu


Milionářská dávka

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Milionářská dávka. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 685-687. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Milionary Dose
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Milionářská dávka souvisí s finančněprávními vztahy a s příjmy veřejných rozpočtů. V Československu bylo jednorázové zdanění majetku provedeno v roce 1920 formou dávky z majetku a dávky z majetkového přírůstku (Z č. 309/1920 Sb. z. a n.), v roce 1946 opět formou dávky z majetku a dávky z majetkového přírůstku (Z č. 134/1946 Sb.) a v roce 1947 formou tzv. milionářské dávky, kdy se jednalo o mimořádné jednorázové dávky z majetku a z nadměrných přírůstků na majetku (Z č. 185/1947 Sb.).
Abstrakt EN: Millionary dose related to financila relations and public budget revenues. In Czechoslovakia it was a one-off tax assets carried out in 1920 by a levy of property and benefits from the asset increase (Law no. 309/1920 Coll.) In 1946, again by a levy of property and benefits from the asset increase (Law No. 134/1946 Coll.) and in 1947 in the form of so-called. millionaire, when there were extra single dose of capital and excessive increases in property (Law no. 185/1947 Coll.).
Klíčová slova

Zpět

Patička