Přejít k obsahu


Kreativní uchopení diagnostických metod v technické výchově

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Kreativní uchopení diagnostických metod v technické výchově. Trendy ve vzdělávání, 2016, roč. 9, č. 1, s. 97-100. ISSN: 1805-8949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creative approach to diagnostic methods in technology education
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o tvořivém přístupu k diagnostickým metodám v technické výchově. Poukazuje na různé podoby pedagogické kontroly, funkce hodnocení, zaměřuje se na způsoby hodnocení praktických činností v technické výchově. Konkretizuje některé negativní prvky v hodnocení výsledků pracovní činnosti žáků, uvádí podněty pro zlepšení hodnocení.
Abstrakt EN: The article deals with a creative approach to diagnostic methods in technology education. It points out various kinds of pedagogical control, functions of assessment; it focuses on the ways how to assess practical activities in technology education. It specifies some of the negative elements in the assessment of pupils’ performance and suggests how to improve the assessment.
Klíčová slova

Zpět

Patička