Přejít k obsahu


Mathematical modelling of friction-vibration interactions of nuclear fuel rods

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Mathematical modelling of friction-vibration interactions of nuclear fuel rods. Applied and Computational Mechanics, 2016, roč. 10, č. 1, s. 57-70. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical modelling of friction-vibration interactions of nuclear fuel rods
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Každý palivový proutek (PP) je příčně vázán třemi buńkami distančních mřížek na několika vertikálních úrovních uvnitř palivového souboru (PS). Kmitání komponent PS, vyvolané pohybem upínacích desek v aktivní zóně reaktoru, generuje proměnné kontaktní síly mezi PP a buňkami distančních mřížek. Vliv tření v kontaktních plochách PP ovlivňuje životnost PS v důsledku otěru porkytí PP. Prezentovaný článek uvádí původní přístup k matematickému modelování, simulační analýze nelineárních kmitů a otěru PP s uvažováním třecích sil na všech úrovních distančních mřížek.
Abstrakt EN: Nuclear fuel rods (FRs) are transverselly linked to each other by three spacer grid cells at several vertical levels inside a fuel assembly (FA). Vibration of FA components, caused by the motion of FA support plates in the reactor core, generates variable contact forces between FRs and spacer grid cells. Friction effects in contact surfaces have an influence on the expected lifetime period of nuclear FA in terms of FA cladding fretting wear. This paper introduces an original approach to mathematical modelling and simulation analysis of FR nonlinear vibrations and fretting wear taking into consideration friction forces at all levels of spacer grids.
Klíčová slova

Zpět

Patička