Přejít k obsahu


Public Private Partnership - možnosti využití konceptu PPP v praxi

Citace:
JANUŠKA, M. Public Private Partnership - možnosti využití konceptu PPP v praxi. 1. vyd. Plzeň : NAVA, 2016, 208 s. ISBN: 978-80-7211-496-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public Private Partnership – possibilities of utilization of PPP concept in practice
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: NAVA
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem předkládané monografie je přehledně v českém jazyce shrnout informace o možnostech využití konceptu partnerství veřejného a soukromého sektoru. V druhé části této monografie je tento koncept demonstrován na případové studii vycházející z projektu zabývajícím se aplikací konceptu PPP na budování širokopásmových sítí v zemích, které se účastnily projektu s názvem „Tackling the "Broadband Gap" in SEE Rural areas through PPP model“ (PPP4Broadband) realizovaným v rámci čtvrté výzvy programu SEE v prioritě „Improvement of the Accessibility“. Monografie se zabývá zakotvením konceptu PPP v legislativních rámcích jednotlivých partnerských zemí a vzhledem k zaměření projektu je psaná s vazbou na budování pokrytí širokopásmovým signálem, tedy „broadband“.
Abstrakt EN: The aim of this monograph was to summarize information about the use of the concept of public-private partnerships. In second part of this monograph the case study is presented taking place in the countries that participated in the project tackling the "Broadband Gap" in SEE Rural areas through PPP model (PPP4Broadband) realised in fourth call of SEE programe priority Improvement of the Accessibility clearly in the Czech language. Monograph deals with embedding the PPP concept in the legislative frameworks of the project partner’s countries and due to the focus of the project is written with relation to developing a broadband signal coverage, or "broadband".
Klíčová slova

Zpět

Patička