Přejít k obsahu


CONSTRUCTION INDUSTRY AND PAYMENT DISCIPLINE: THE COMPARISON OF THE SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA

Citace:
KUREKOVÁ, L., HEJDUKOVÁ, P. CONSTRUCTION INDUSTRY AND PAYMENT DISCIPLINE: THE COMPARISON OF THE SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 316-324. ISBN: 978-80-225-4245-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: CONSTRUCTION INDUSTRY AND PAYMENT DISCIPLINE: THE COMPARISON OF THE SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Vydavateľstvo EKONÓM
Autoři: Ing. Lucie Kureková , Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na platební morálku ve stavebnictví v České republice a na Slovensku. Cílem příspěvku je idenfitikovat, porovnat a zhodnotit finanční situace stavebních firem s rozdílnou platební morálku v České republice a na Slovensku ve vybraných letech. Příspěvek využívá podniková data a statické metody.
Abstrakt EN: The paper deals with the payment discipline in the construction industry in the Czech Republic and Slovakia. The aim of this paper is to identify, compare and evaluate the financial situation of building companies with the different payment practices in the Czech Republic and Slovakia in selected years. The paper is used enterprise data and statistical methods. The payment discipline is expressed by collection period of the firms.
Klíčová slova

Zpět

Patička