Přejít k obsahu


Wilfrid Sellars and pragmatist aspects of Wittgenstein’s Tractatus

Citace:
DACH, S. Wilfrid Sellars and pragmatist aspects of Wittgenstein’s Tractatus. Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2016, roč. 29, č. srpen, s. 39-41. ISSN: 1022-3398
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Wilfrid Sellars and pragmatist aspects of Wittgenstein’s Tractatus
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Stefanie Dach
Abstrakt CZ: V příspěvku se snažím vystopovat některé paralely mezi Wittgensteinovým Traktátem a určitou formou pragmatismu. Na začátku se ptám, proč se Wilfrid Sellars, který je sám velkým zdrojem inspirace pro současný pragmatismus, Traktátu natolik váží. Načrtnu relevantní aspekty Sellarsova pragmatismu a ukážu, že Traktátus je s nimi v mnoha aspektech v souladu. Vedle obrazové teorie, Sellars se nejvíce cení toho, že Wittgenstein odmítá přirovnat veškeré diskurzy k popisování nebo k zobrazujícímu diskurzu. Mimo to lze v Traktátu najít první zárodky teorie odlišných jazykových funkcí založená na tom, co jazykovými výrazy děláme (spíše než říkáme).
Abstrakt EN: In my paper, I trace out affinities between Wittgenstein’s Tractatus and some forms of pragmatism. I begin by asking why the Tractatus is appreciated by Wilfrid Sellars, who is himself a source of inspiration for contemporary pragmatism. After sketching the aspects of Sellars’s pragmatism salient to the paper, I argue that in many respects the Tractatus is congenial to them. Sellars most appreciates (besides the picture theory) Wittgenstein’s refusal to assimilate every discourse to descriptive or depicting discourse. Furthermore, in the Tractatus we can find first glimpses of a theory of different statement functions based on what can be done (rather than said) using these statements.
Klíčová slova

Zpět

Patička