Přejít k obsahu


Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď

Citace:
ČAPEK, L., PREUSZ, M., MILITKÝ, J. Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď. Archaeologia historica, 2016, roč. 41, č. 1, s. 7-33. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Medieval and modern-age artefacts from the courtyard of the town hall in České Budějovice and their socio-economic context
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D. , Mgr. et Mgr. Michal Preusz , PhDr. Jiří Militký Ph.D.
Abstrakt CZ: Při archeologickém výzkumu na nádvoří městské radnice v letech 1996–1997 byly odkryty části tří až čtyř původních městských parcel s hospodářským a provozním zázemím městských domů, které předcházely výstavbě renesanční městské radnice v polovině 16. století. Z archeologického výzkumu bylo získáno velké množství artefaktů, které byly předmětem studia středověké a novověké materiální kultury. Předkládaný rozbor se věnuje artefaktům materiálově rozděleným na středověkou a novověkou užitkovou (kuchyňskou, stolní a zásobní) keramiku, novověké keramické dýmky, kamnářskou keramiku, předměty ze skla, železa, barevných kovů a na mince. Soubor artefaktů je první ucelenou sondou do sociálně-ekonomického života městských domácností v průběhu středověku a novověku v Českých Budějovicích.
Abstrakt EN: Archaeological research in the town hall courtyard conducted in 1996–1997 disclosed parts of three or four urban plots with the economic hinterland of burgher houses that preceded a renaissance town hall built in the mid-16th century. The research yielded a large number of artefacts that were studied as examples of medieval and modern-age material culture. The paper focuses on artefacts divided, in terms of material, into medieval and modern-age utility ceramics (kitchenware, tableware and storage vessels), modern-age ceramic tobacco pipes, stove tiles ceramics, objects of glass, iron and non-ferrous metals, and coins. The series of artefacts provides the first comprehensive insight into the socio-economic life of urban households in České Budějovice in the Middle Ages and the modern age.
Klíčová slova

Zpět

Patička