Přejít k obsahu


Archeologický výzkum nádvoří radnice v Českých Budějovicích. Analýza, syntéza a interpretace stratigrafických dat v korelaci s chronologickým rozborem artefaktů

Citace:
ČAPEK, L. Archeologický výzkum nádvoří radnice v Českých Budějovicích. Analýza, syntéza a interpretace stratigrafických dat v korelaci s chronologickým rozborem artefaktů. Mělník, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D.
Abstrakt CZ: V letech 1996–1997 byl realizován předstihový archeologický výzkum na nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích, který odkryl původní středověkou parcelaci a hospodářské a provozní zázemí dvou gotických městských domů, které přecházely výstavbě renesanční a později barokní radnice. Během výzkumu metodou čtvercové sítě s oddělenými kontrolními bloky byla pořizována jednotná primární dokumentace stratigrafických jednotek prostřednictvím formulářových záznamů (kontextových listů). Analýzou stratigrafických vztahů byl vytvořen relativní stratigrafický diagram v programu Le Stratifiant 0.3.5, který v nezávislé interakci s chronologickým rozborem artefaktů (keramika, mince) prostřednictvím statistických metod seriace a korespondeční analýzy byl rozfázován do celkem devíti vývojových fázi od počátků osídlení po roce 1265 do přelomu 19./20. století. Cílem metodického příspěvku je nejen představení metody analýzy a syntézy stratigrafických a keramických dat, ale i nástin interpretace sociálních a behaviorálních procesů a aktivit, jež se spolupodílely na utváření stratifikace a vzniku archeologických kontextů.
Klíčová slova

Zpět

Patička