Přejít k obsahu


Diagnostics of gas turbines based on changes in thermodynamics

Citace:
HOCKO, M., KLIMKO, M. Diagnostics of gas turbines based on changes in thermodynamics. In EPJ Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences, 2016. s. \"02039-p.1\"-\"02039-p.6\". ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Diagnostics of gas turbines based on changes in thermodynamics
Rok vydání: 2016
Místo konání: Les Ulis
Název zdroje: EDP Sciences
Autoři: Ing. Marián Hocko PhD. , Ing. Marek Klimko ,
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na řešení problematiky stanovení skutečného stavu spalovacích turbín na základě změny měřených termodynamických parametrů. Závislost mezi skutečným stavem jednotlivých částí spalovacích turbín a změnou termodynamických parametrů byla experimentálně ověřena a potvrzena na malém proudovém motoru MPM-20 v laboratoři Katedry leteckého inženýrství Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích. Výsledky experimentálních meření potvrzují, že opotřebení a poškození základních částí spalovacích turbín (leteckých turbokompresorových motorů) se projeví při změně základních termodynamických parametrů motoru.
Abstrakt EN: This article is focused on solving the problems of determining the true state of gas turbine based on measured changes in thermodynamics parameters. Dependence between the real individual parts of gas turbines and changing the thermodynamics parameters were experimentally verified and confirmed on a small jet engine MPM-20 in the laboratory of the Department of Aviation Engineering at Technical university in Kosice. The results of experiments confirm that the wear and tear of basic parts of gas turbines (turbo-compressor engines) to effect the change of thermodynamics parameters of the engine.
Klíčová slova

Zpět

Patička