Přejít k obsahu


Experimental research of reaction blading on air turbine VT-400

Citace:
KLIMKO, M., OKRESA, D. Experimental research of reaction blading on air turbine VT-400. In EPJ Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences, 2016. s. \"02055-p.1\"-\"02055-p.8\". ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental research of reaction blading on air turbine VT-400
Rok vydání: 2016
Místo konání: Les Ulis
Název zdroje: EDP Sciences
Autoři: Ing. Marek Klimko , Ing. Daniel Okresa ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o testování přetlakového lopatkování na experimentální vzduchové turbíně VT-400, která je umístěna na Katedře energetických strojů a zařízení Západočeské univerzity v Plzni. Experimenty byly realizovány v rámci spolupráce s průmyslovým partnerem Doosan Škoda Power. Výstupem těchto měření jsou například výsledky obvodové činnosti stupně v závistlosti na rychlostním poměru u/c, průběh reakce, vstupních a výstupních úhlů a profilových ztrát podél lopatky.
Abstrakt EN: The article deals with testing a pressurized blading on an experimental air turbine VT-400, which is situated at the Department of Power System Engineering at University of West Bohemia. Experiments were carried out in cooperation with an industrial partner Doosan Skoda Power. The outputs of these measurements are for example: results of the stage efficiency depending on the speed ratio u/c, the course of reaction, the input and output angles and profile losses along a blade.
Klíčová slova

Zpět

Patička