Přejít k obsahu


Modernization of experimental air turbine VT-400

Citace:
KLIMKO, M., OKRESA, D. Modernization of experimental air turbine VT-400. In APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016: XX ANNIVERSARY OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Melville: AIP Conference Proceedings, 2016. s. \"020022-1\"-\"020022-6\". ISBN: 978-0-7354-1402-0 , ISSN: 0094-243X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modernization of experimental air turbine VT-400
Rok vydání: 2016
Místo konání: Melville
Název zdroje: AIP Conference Proceedings
Autoři: Ing. Marek Klimko , Ing. Daniel Okresa ,
Abstrakt CZ: Příspěvek v krátkosti popisuje modernizaci experimentálního zařízení - vzduchová turbína (VT-400), která je součástí výzkumné činnosti na Katedře energetických strojů a zařízení Západočeské univerzity v Plzni (KKE - ZČU). Zařízení v rámci dlouhodobé spolupráce mezi KKE a Doosan Škoda Power (DŠPW) slouží na výzkum lopatek parních turbín. Vzhledem k věku zařízení bylo nutné přistoupit k nutným změnám a některé zastaralé komponenty nahradit, resp. rozšířit o nové. Součástí článku je také srovnání s předchozím stavem a zhodnocení přínosu po rekonstrukci.
Abstrakt EN: This article briefly describes a modernization of the experimental device - air turbine (VT-400), which si part of the research activities at the Department of Power System Engineering, University of West Bohemia (KKE-UWB). This device serves for the research of steam turbine blades within the framework of a long-term cooperation between the Department and Doosan Skoda Power (DSPW). Due to the age of the device, some necessary changes had to be performed and some obsolete components had to be replaces or new ones added. A part of this article is also a comparison with the previous state and en evaluation of the contribution after the reconstruction.
Klíčová slova

Zpět

Patička