Přejít k obsahu


Editorial Board Membership, Time to Accept, and the Effect on the Citation Counts of Journal Articles

Citace:
FIALA, D., HAVRILOVÁ, C., DOSTAL, M., PARALIČ, J. Editorial Board Membership, Time to Accept, and the Effect on the Citation Counts of Journal Articles. Publications, 2016, roč. 4, č. 3, s. 1-8. ISSN: 2304-6775
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Editorial Board Membership, Time to Accept, and the Effect on the Citation Counts of Journal Articles
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. , Cecília Havrilová , Ing. Martin Dostal Ph.D. , Ján Paralič
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku přinášíme studii o 1541 článcích ze tří různých časopisů (Journal of Informetrics, Information Processing and Management, and Computers and Electrical Engineering) z období 2007-2014. Analyzovali jsme jejich data odeslání a konečného rozhodnutí o přijetí a zajímalo nás, zda rozdíl mezi těmito daty (tzv. „čas do přijetí“) je menší u článků napsaných členy redakce a jestli delší časy do přijetí mají za následek vyšší počet citací. Hlavními výsledky jsou skutečnosti, že jsme zjistili významně kratší časy do přijetí pouze u členů redakční rady časopisu Journal of Informetrics a ne u dvou zbývajících časopisů a že v žádném časopise články s delším časem do přijetí nezískaly nápadně více citací.
Abstrakt EN: In this paper we report on a study of 1541 articles from three different journals (Journal of Informetrics, Information Processing and Management, and Computers and Electrical Engineering) from the period 2007–2014. We analyzed their dates of submission and of final decision to accept and investigated whether the difference between these two dates (the so-called “time to accept”) is smaller for the articles authored by the corresponding journal’s editorial board members and whether longer times to accept yield higher citation counts. The main results are that we found significantly shorter times to accept editorial board member’s articles only in Journal of Informetrics and not in the other two journals, and that articles in any of these journals that took longer to be accepted did not receive markedly more citations.
Klíčová slova

Zpět

Patička