Přejít k obsahu


Lady Mary Sidney Herbert a Lady Mary Wroth: labutí píseň a imaginativní svět jako součást rodinného odkazu

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Lady Mary Sidney Herbert a Lady Mary Wroth: labutí píseň a imaginativní svět jako součást rodinného odkazu. Ostium, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1336-6556
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lady Mary Sidney Herbert and Lady Mary Wroth: a swan song and fictional world as a part of Sidneyan legacy
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Philipa Sidneyho lze na základě jeho literárních aktivit považovat za významnou osobnost utváření alžbětinské národní literární kultury. S jistou nadsázkou lze ovšem konstatovat, že významnou událostí jeho literární kariéry byla jeho smrt v brzkém věku 31 let, v jejímž důsledku zahajuje své aktivity Sidneyho sestra Mary Sidney Herbert, hraběnka z Pembroke, a zasvěcuje svou literární činnost úsilí dokončit jeho práci, vybudovat a posílit jeho odkaz, jenž se zároveň stává odkazem rodinným. Studie ukazuje, jakou úlohu v budování Sidneyho kultu sehrála právě Mary Sidney Herbert a Lady Mary Wroth, Sidneyho neteř. Lady Mary Sidney Herbert své literární úsilí zasvětila snaze dovyprávět Sidneyho slova, dokončit jeho práci, truchlení přetransformovala do podoby labutí písně slov. Bez ohledu na upřímné city a obdiv, jež k bratrovi chová, zároveň dokazuje svou schopnost sebeprezentace a prosazení se v oblasti literární kultury. Mary Wroth posiluje svou autorskou literární činností tento rodinný odkaz, jméno „Sidney“ je pro ni ochrannou hranicí, v jejímž prostoru může vytvářet svobodný imaginativní svět.
Abstrakt EN: The study intends to clarify the process of forming of Sidneyan literary cult as a part of (Sidneyʼs) family legacy on the basis of literary activities of Sidneyʼs sister Lady Mary Sidney Herbert, countess of Pembroke, and his niece Lady Mary Wroth, daughter of his younger brother Robert. Mary Sidney Herbert throughout her literary career sings a swan song of her brother, Mary Wroth creates an imaginative world of free love choice and happy endings and her literary career is based on the well-established cult of Sidneyʼs name.
Klíčová slova

Zpět

Patička