Přejít k obsahu


The diagnosis of the maintenance management in industrial companies

Citace:
KAMARYT, T., KLEINOVÁ, J. The diagnosis of the maintenance management in industrial companies. In Proceedings of the 27th international business information Management association conference. Milan: International business information Management association (IBIMA), 2016. s. 3147-3153. ISBN: 978-0-9860419-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The diagnosis of the maintenance management in industrial companies
Rok vydání: 2016
Místo konání: Milan
Název zdroje: International business information Management association (IBIMA)
Autoři: Ing. Tomáš Kamaryt , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: V minulosti bylo vyvinuto mnoho přístupů k řízení údržby jako jsou reaktivní, preventivní nebo agresivní systémy. Nicméně se ukázalo, že mnoho společností neví, jaké jsou jejich slabiny a proto neví, na co se zaměřit a jaký systém aplikovat. Z teorie systémů vyplývá, že pokud chceme zlepšit celek, musíme zlepšit jeho komponenty. Příspěvek zakládá na rešerších odborné literatury a aplikovaném výzkumu v průmyslových podnicích. Příspěvek stanovuje oblasti systému řízení údržby a představuje komplexní přístup identifikování jeho stavu, navíc radí, jak tento stav zlepšit
Abstrakt EN: There was developed various maintenance a systems, such as reactive preventive, proactive or aggressive systems and many more. However it turns that many companies do not know what their weaknesses are.and subsequently what are the areas they should have to focus. Out of the systems theory to improve each complex system it is necessary to improve its single components. The presented paper bases on the literature review and field research in the industrial companies. It determines crucial areas of each maintenance system and introduces the complex way to identify its state. Furthermore it advises the process of improvement.
Klíčová slova

Zpět

Patička