Přejít k obsahu


The Use of Methods ABC and XYZ for Effective Inventory Management in the Enterprise

Citace:
VYSKOČILOVÁ, T., MILLER, A., KLEINOVÁ, J., KAMARYT, T., BÁRDY, M. The Use of Methods ABC and XYZ for Effective Inventory Management in the Enterprise. In Proceedings of the 27th international business information Management association conference. MIlan: (international business information Management association (IBIMA), 2016. s. 2968-2974. ISBN: 978-0-9860419-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Use of Methods ABC and XYZ for Effective Inventory Management in the Enterprise
Rok vydání: 2016
Místo konání: MIlan
Název zdroje: (international business information Management association (IBIMA)
Autoři: Ing. Tereza Vyskočilová , Ing. Antonín Miller Ph.D. , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc. , Ing. Tomáš Kamaryt , Ing. Marek Bárdy ,
Abstrakt CZ: Tento článek podtrhuje význam a důležitost řízení skladových zásob společnosti pro efektivní fungování společnosti. Článek se zabývá důležitostí zásob z hlediska jejich relevance v interní logistice. Článek posuzuje tuto relevanci na základě dvou analýz skladových zásob ABC a XYZ a jejich kombinace ABCXYZ. Pomocí této kombinace doporučuje vhodný způsob řízení skladových zásob a zásobování. Případová studie ukazuje výstupy z analýz a jejich hlavní přínosy.
Abstrakt EN: This article aims to highlight the importance of warehouse inventories and the need for their effective management. This article contains information regarding the relevance of inventory and internal logistics in company in general. The article also contains basic principles, meaning and importance of analysis of inventory - namely ABC analysis, XYZ analysis and a combination of both analyses, it means the resulting matrix ABCXYZ, through which we can recommend appropriate way of managing the flow of inventory. Case study that shows the use of analyses and their possible benefits in practice, is also included in the article.
Klíčová slova

Zpět

Patička