Přejít k obsahu


Operational and risk analysis of the innovative traffic barrier for road tunnels

Citace:
NÝVLT, O., CIGLER, J., CHARVÁT, D., ŘEŘICHA, T., KAŠPAR, P., PIHERA, J., KOMÁREK, J. Operational and risk analysis of the innovative traffic barrier for road tunnels. In Proceedings 13th International Conference Underground Construction Praque 2016 and 3rd Eastern European Tunnelling Conference (EETC 2016) = Sborník příspěvků 13. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2016 a 3. Východoevropská tunelářská konference (EETC 2016). Prague: Czech Tunnelling Association ITA-AITES, z.s., 2016. s. 1-9. ISBN: 978-80-906452-0-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Operational and risk analysis of the innovative traffic barrier for road tunnels
Rok vydání: 2016
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Tunnelling Association ITA-AITES, z.s.
Autoři: Ing. Ondřej Nývlt , Ing. Jiří Cigler Ph.D. , Ing. David Charvát , Ing. Tomáš Řeřicha Ph.D. , Ing. et Ing. Petr Kašpar Ph.D. , Ing. Josef Pihera Ph.D. , Ing. Josef Komárek
Abstrakt CZ: V České republice a obecně v celé Evropě v současné chvíli chybí alternativa ke klasickému uzavírání provozu v silničních/dálničních tunelech. Standardním řešením je kombinace světelné signalizace, proměnného dopravního značení a mechanické závory. Tento klasický přístup má jisté nedostatky - především co se týká spolehlivosti zastavení provozu. V celosvětovém kontextu existuje jen málo jiných přístupů – jedním z nich je australský projekt vodní clony, která virtuálně uzavře vjezd do tunelu a je na ní výkonným laserem promítán symbol STOP. Tento systém není ale samozřejmě použitelný ve střední a severní Evropě. Ze zmíněných důvodů vznikl výzkumný projekt s cílem navrhnout a následně vyrábět nový typ efektivní a zároveň bezpečné uzávěry portálů silničních tunelů. Výzkumný projekt je financován grantem TAČR a je řešen konsorciem společností Feramat Cybernetics, Technofiber a Západočeskou Univerzitou v Plzni. Základem nové uzávěry je síť elementů z kombinace silikonu a karbonových vláken ve formě rolety s vyobrazeným symbolem STOP umístěné na portálu před vjezdem do tunelu. V případě aktivace se síť spustí dolů k vozovce a zakryje tak pruh jeho v plném průjezdném profilu. K dosažení bezpečnosti při potenciálním nárazu vozidla má v sobě síť definovaná místa zlomu, kde se při jisté nárazové rychlosti elementy vylomí. Cílem tohoto článku je nejdříve celý projekt inovativní uzávěry představit a to včetně stavu realizace i dalších plánů. Hlavní část článku pak představuje závěry dvou analýz – jak provozní, která popisuje jak má uzávěra fungovat a jednak rizikové, prezentující možná rizika provozu a návrhy jejich snížení/eliminace.
Abstrakt EN: An alternative to the classical approach to a traffic closure of road tunnels is missing in the Czech Republic and in Europe at this moment. The standard solution is a combination of traffic-light signaling, variable traffic signs and mechanical traffic barriers. This approach has some disadvantages e.g. the reliability of the traffic closure. There exist only a few different approaches in the world – e.g. a project in Australia, where a STOP sign is projected by a laser onto a water cascade, which “closes” the entrance to the tunnel. This type of barrier, however, cannot be used in Europe mainly due to climate aspects. These facts were a motivation for a project which should result in an innovative traffic barrier. This research project is supported by a TACR grant agency and it is managed by Czech companies Feramat Cybernetics, Technofiber and the University of West Bohemia. The new type of barrier is based on a net of flexible silicon components and composite strings which forms together a “roller shutter”. The symbol STOP is depicted on the net. The whole device is placed on a portal outside of the tunnel entrance. In the case of an activation, the net is lowered toward the road. The size of the net corresponds to the width and the height of the tunnel traffic lane and profile. In the case of a high-speed collision of a vehicle with the barrier, there are predefined “crack points”, so some parts of the net are broken out and it causes no harm to vehicles nor people. The first objective of this paper is to present the project, its actual state and future plans. The main part presents outcomes of two analyses – the operational analysis, which describes how the barrier should behave and the risk analysis, which shows possible risks and proposes reducing measures.
Klíčová slova

Zpět

Patička