Přejít k obsahu


Elektrické stromečky - paralela k bleskům?

Citace:
HARVÁNEK, L., HORNAK, J., TRNKA, P. Elektrické stromečky - paralela k bleskům?. Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku, 2016, roč. 26, č. 7, s. 6-9. ISSN: 1210-0889
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electrical trees - a parallel to the lightning?
Rok vydání: 2016
Název zdroje: FCC Public s. r. o.
Autoři: Ing. Lukáš Harvánek , Ing. Jaroslav Hornak , Doc. Ing. Pavel Trnka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá vlivem anorganického mikro / nanoplniva na růst elektrického stromečku ve vysokonapěťové izolaci. Experimenty byly prováděny při konstantním střídavém napětí 20 kV, 50 Hz v epoxidové pryskyřici bez plniva, jakož i v kompozitu s hydrofobní nanosilikou nebo hydrofilní mikrosilikou. Transparentnost pryskyřice umožňuje sledovat větve elektrických stromečků pomocí optického mikroskopu. Pro vizualizaci elektrických stromečků v epoxidové pryskyřici slouží CT. Možné důvody, proč a jak nanočástice potlačují růst stromečků jsou diskutovány.
Abstrakt EN: This paper deals with the effect of inorganic micro/nanofillers on electrical tree growth in high voltage insulation. Experiments were conducted at a constant AC voltage of 20 kV, 50 Hz epoxy samples without any fillers as well as epoxy nanocomposites with hydrophobic nanosilica or hydrophilic microsilica. Transparency of the resin allows observing branches of electrical trees by the help of an optical microscope. The X-ray computed tomography was used for the visualization of electrical trees in an epoxy resin. The possible reasons why and how nanoparticles improve the electrical tree growth resistance are discussed
Klíčová slova

Zpět

Patička