Přejít k obsahu


Time Demands of Virtual Ergonomic Modelling – Experimental Study

Citace:
BUREŠ, M. Time Demands of Virtual Ergonomic Modelling – Experimental Study. In Proceedings of the 26th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 286-291. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Time Demands of Virtual Ergonomic Modelling – Experimental Study
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky experimentální studie ohledně časové náročnosti při používání digitálních modelů člověka pro optimalizaci pracoviště. Virtuální ergonomie nebo-li provádění ergonomických analýz s pomocí počítačového modelování je v dnešní době docela běžné. Nicméně rozdíl mezi klasickým způsobem tužka a papír oproti počítačovému vyhodnocení je z pohledu časové náročnosti stále předmětem diskuzí. Tento článek prezentuje výsledky vyhodnocení šesti pracovišť s pomocí digitálních modelů člověka. Vybrané pracoviště byla dost podobná, ale ne zcela totožná. Byl navržen univerzální metodický postup. S pomocí této metodiky bylo všech šest pracovišť analyzováno společně se záznamem časové náročnosti jednotlivých fází. Každé pracoviště bylo analyzováno jiným inženýrem, nicméně tito inženýři byli na stejné úrovni s dovedností a znalostmi. Obtíže při vyhodnocení pracovišť a časové náročnosti jsou prezentovány v příspěvku.
Abstrakt EN: The paper presents results of experimental study of time demand when using digital human models for workplace optimization. Virtual ergonomics or performing ergonomic analyses with computer modelling help is quite common in these days. However the difference between classic pen and paper evaluation against computerized evaluation from the time demand point of view is still in discussion. This paper presents results of six workplaces evaluation with the help of digital human models. Selected workplaces were quite similar, but not identical. A universal methodology approach has been proposed. With the help of this methodology six workplaces have been analyzed together with time observation for individual phases. Each workplace has been analyzed by different engineer but those engineers were at the same level with skills and knowledge. The difficulties during workplace evaluation and time demand are presented in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička