Přejít k obsahu


Life cycle costs analysis of purely mechanical railway bogie

Citace:
ČEJKA, B., KOŘÍNEK, J. Life cycle costs analysis of purely mechanical railway bogie. In Book of Proceedings of 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň, 2016. s. 21-28. ISBN: 978-80-261-0609-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Life cycle costs analysis of purely mechanical railway bogie
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň
Autoři: Ing. Bohumil Čejka , Ing. Jiří Kořínek
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje životní cyklus řízení nákladů (LCC) Analýza stávajícího čistě mechanickým podvozkem. Tato analýza byla vyvinuta jako metodiky pro predikci budoucích nákladů životního cyklu modernizovaného podvozku. Ověření této analýzy bylo provedeno srovnání jejich výsledků s výsledky analýzy nákladů životního cyklu stávajícího podvozku, které byly stanoveny, s určitými omezeními, sběrem údajů o jeho provozu, údržby, atd
Abstrakt EN: The report describes the life cycle costs (LCC) analysis procedure of an existing purely mechanical bogie. This analysis was developed as a methodology for predicting the future life cycle costs of the modernized bogie. Verification of this analysis was carried out by comparison of its results with results of the life cycle costs analysis of an existing bogie which were determined, with some limitations, by collecting data on its operation, maintenance, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička